Argentina

Lazaristi

Mons. Juan Hladnik 40291826 Remedios de Escalada
(Prov. Bienos Aires)
Tel.: (1) 267-1081; 267-1084
Fax: (1) 267-1223
@: cmbaraga@infovia.com.ar

 Lanus

Po drugi svetovni vojni so med množico slovenskih beguncev našli novo domovino v Argentini tudi nekateri duhovniki Misijonske družbe, lazarast, ki so dobili streho pri argentinskih sobratih. Tako jim je bilo lažje duhovno skrbeti za rojake, ki so prišli v nov in tuj svet.

V Argentini je bila močna slovenska skupnost že pred drugo svetovno vojno. Duhovno jih jih je oskrboval g. Janez Hladnik, ki je imel velik ugled pri civilnih oblasteh v Buenos Airesu. Danes nosi cesta, kjer je slovenska cerkev, ime tega gospoda: Mons Juan Hladnik.

 Hiša:

Del Lanusa, ki je predmestje Buenos Airesa, imenujejo tudi Slovesnka vas. Tu so si po Hladnikovem posredovanju mnogi rojaki kupili parcele in postavili hiše. Tu so se 24. 12. 1956 naselili g. Ladislav Lenček in brat Janez Grabnar (oba že pokojna) ter gg. Franc Buh in Janez Petek, da bi skrbeli za rojake.

Cerkev:

Leta 1957 so se zašeli graditi hišo za misijonarje in cekev. Hiša je bila dograjena leta 1958, cerkev Marije Kraljice pa 1959; leta 1968 so jo temeljito obnovili. To je prva slovenska cerkev v Južni Ameriki.

Šola in zavod:

Da bi mladi rod lažje ohranjal dediščino svojih prednikov, je bila ustanovljena Slovenska šola. Da bi bolj pomagali domačinom, je bila ustanovljena državno pravna župnijska šola. Za pouk je bilo treba zgraditi poslopje. Tako je gradnja šole potekala v več etapah: prvi del šolske zgradbe leta 1962; drugi del 1968; treji del 1975; športna dvorana 1977/78; pokriti plavalni bazen 1981; Misijonski zavod 1967 ( ki je bil od leta 1958 do 1966 v hiši misijonarjev).

Misijonski zavod je prenehal z delovanjem leta 1987 in bil leta 1995 spremnjen v tehnično šolo. Leta 1991 so na podeželju južno od mesta kupili zemljišče, kjer je pristava z velikim plavalnim bazenom in protori za rekreacijo.

Tiskarna:

Gospod Lenšek je takoj po prihodu v Argentino začel z izdajanjem Katoliških misijonov, ki so do konca druge svetovne vojne izhajali v Slovenij (danes so jih v Sloveniji nasledila »Misijonska obzorja«). Ob organizirani župniji in šoli je bila za potrebe kultunega življenja leta 1976 zgrajena tiskarna.

Starostni dom:

Tudi na svoje starejše rojake niso pozabili. Starostni dom so gradili v dveh obdobjih: leta 1979 prvo nadstropje in 1982 drugo nadstropje. Od leta 1979 do 2000 so v Domu delovale Marijine sestre čudodelne svetinje.

Župniki – lazaristi:

  1. Janez Petek od leta 1956 do 1973, prvi vikar – župnik
  2. Andrej Prebil od 1973 do 1975;
  3. Janez Petek od 1976 do 1983;
  4. Jože Bokalič od 1984.

Duhovniki – lazaristi, ki so pomagali v dušnopastirskem in vzgojnem delu: Ladislav Lenček, Jože Mejač, Ivan Jan, Tine Vrečar, Franc Reberšak, Franc Buh, Franc Sodja, Jakob Barle, Marko Cukjati, Franci Pavlič in danes Janez Cerar.

San Carlos de Bariloche

Branko Jan, C.M.
C.C. 907
8400 San Carlos de Bariloche
(Prov. Rio Negro)
Tel.: (944) 274-11
Fax: (944) 265-06
@: Branko@bariloche.com.ar

Gospod Branko Jan se je leta 1986 – po končanem študiju teologije in pastoralni praksi v Slovenije – vrnil v Argentino; rojen je bil v Buenos Airesu.

V San Carlos de Bariloche (ali kratko Bariloche) živi dejavna slovenska skupnost. Nekateri od rojakov so se v tem turistišnem kraju proslavili kot smušarji in planinci, plezalci. Preplezali so nekatere gorske vrhove v Patagoniji, ki so bili do srednjih petdesetih let neosvojljivi.

Ti rojaki so si želeli slovenskega duhovnika. Tako se je g. Jan odločil za Bariloche takoj po vrnitvi v Argentino leta 1986. Ker je slovenska skupnost majhna, je prevzel v upravo revno župnijo z barakarskimi naselji v predmestju Bariloch, tudi cerkev je bila baraka. Ker je zelo delaven in podjeten, je uspel v rekordnem času zgraditi lepo cerkev in župnijski dom. Ob delu na tej župniji duhovno oskrbuje tudi slovensko srenjo.