Beograd

Župnija Sv. Cirila in MetodaPožeška cerkev in hiša

Požeška 35
11030 Beograd
Jugoslavija
Tel.: (011) 553-510

Cerkev sv. Cirila in Metoda – Temeljni kamen je bil položen 18. 8. 1929. Cerkev je posvetil beograjski nadškof Rodić 17.11.1929. Prvi župnik je postal Andrej Tumpej.

V Srbijo so se v industrijskih in rudarskih mestih naseljevali katoliški Slovenci in tudi Hrvatje. Lazaristi so ustanavljali “podružnice” v krajih, kjer so bile večje skupine katoličanov (Rakovica, Valjevo, Obrenovac). Tako so se posvetili delu v diaspori.

Ko je lazarist Janez F. Gnidovec vodil skopsko škofijo (od 1924 do 1939), so sobratje delovali tudi na Kosovu v župniji Kosovska Mitrovica in v semenišču v Prizrenu.

Župniki:
1. Andrej Tumpej od 1929 do 1932;
2. Anton Zdešar od 1932 do 1934;
3. Andrej Tumpej od 1934 do 1948;
4. Andrej Lukan od 1948 do 1958;
5. Janez Smolič od 1958 do 1966;
6. Peter Tašev od 1966 do 1968;
7. Ivan Plazar od 1968 do 1969;
8. Andrej Lukan od 1969 do 1971;
9. Janez Smolič od 1971 do 1978;
10. Peter Tašev od 1978 do 1988
11. Jurij Devetak od 1988 do 1995
12. Petar Tašev od 1995 do 1996
13. Anton Lavrič od 1996 do 2001
14. Petar Tašev od 2001 do 2009
15. Lojze Letonja od 2009

Hiša – Prvi lazarist g. Alojzij Plantarič se je v Beogradu naselil 27. 8. 1928. Prevzel je duhovno vodstvo usmiljenk in kot veroučitelj v več osnovnih šolah.

Na prigovarjanje nuncija Pellegrinettija se je provincialno vodstvo odločilo v Beograd poslati več sobratov. 6.7. 1929 so kupili vilo in veliko parcelo na Čukarici. 1. 10. 1929 je bila uradno ustanovljena hiša.

   Provincialna hiša: Leta 1954 se je tedanji vizitator Lovro Sedej preselil iz Skopja, kjer je bil hišni duhovnik pri usmiljenkah od 1951 do 1954. Nasledil ga je vizitator Franc Jereb 9.8.1955, ki je v Beogradu ostal v tej službi do 3.8.1960, ko se je preselil v Vrapče. Novi vizitattor dr. Stanko Žakelj je prva dva meca ostal v Beogradu, 16.10. 1967 pa se je nastanil v Zagrebu-Vrapču.