Šentjakob ob Savi

Župnijski urad
Šentjakob 33
1231 Ljubljana-Črnuče
Tel.: (01) 562-81-00
Fax: (01) 562-81-01
@: lazaristi@s-net.net
@: cm.sentjakob@s-net.net

Cerkev sv. Jakoba: Kdaj je bila zgrajena prvotna cerkev, ni nobenih zapisov. “Do leta 1794 je vsak zemljak dajal mero ajde za cerkev,” je zabeležil lokalist Umnik in nadaljuje: »cerkev je zelo starodavna in nikjer ni nobene letnice«. Leta 1874 je bila cerkev popravljena in prezidana. Potres v noči od 14. na 15. april 1895 je zelo poškodoval cerkev. Temelje za novo cerkev so začeli kopati 11. maja 1898, 3. julija pa je bil blagoslovljen temeljni kamen. Dne 31. julija 1899 je škof Anton Bonaventura Jeglič posvetil novo cerkev. Leta 1913 je ak. Slikar Simon Ogrin poslikal cerkev. Veče predelave notranjosti so bile leta 1964 – lurška kapela in 1974 po načrtu arh. Jožeta Kušarja prezbiterij; uporabili so opremo porušene Plečnikove kapele v Begunjah, Odrešenik – delo ak. Kiparja Goršeta in leta 1983 je bil obnovljen zvonik.

Župnija: Od leta 1782 do 1788 so cerkev opravljali kurati in od 1788 do 1872 lokalisti, bila pa je podružnica Mengša. Leta 1872 je g. Ignacij Bohm postal prvi župnik.

Leta 1965 je umrl župnik, škofijski duhovnik g. Franc Ambrožič. Po njegovi smrti v juliju so prevzeli upravo lazaristi iz Šmartna ob Savi in kmalu je bil župnijskega upravitelja imenovan eden od lazaristov. Upravno so spadali v hišo Šmartno do 16. 5. 1968, ko je bila ustanovljena hiša in za superiorja je bil imenovan g. Alojzij Trontelj, ki je bil tudi prvi župnik.

Župniki:

  1. g. Alojzij Trontelj, C.M.: od 1965 do 1970; 2. g. Zdravko Pogorelc, C.M.: od 1970 do 1979; 3. g. Franci Rataj, C.M.: od 1979 do 1988; 4. g. Stanko Gerjolj, C.M.: od 1988 do 1991; 5. g. Lojze Gajšek od 1991 do 1997; 6. g. Tone Burja, C.M.: od 1997 7. g. Vlado Bizant, C.M.: od 2012

V času, ko je bil župnik g. Trontelj, so prenovili župnišče in kasneje še gospodarsko poslopje. Tako je bilo v hiši leta 1970 ustanovljeno malo semenišče.

 

 

Hčere krščanske ljubezni – usmiljenke

V župniji bivajo tudi hčere krščanske ljubezni – usmiljenke. Hiša ali postojanka je bila ustanovljena 12. 1. 1979. Prvilcialno vodstvo je bilo povojna leta v Beogradu, 12. 8. 1991 pa se je preselilo v Šentjakob in tako ta hiša obenem tudi provincialna. Leta 1995 so sestre povečale hišo, za duhovne vaje – Dom sv. Ludovike.