Sv. Vincencij

Gospod me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim (Lk 4, 18).
Evangelizare pauperibus misit me.

Misijonska družba ali lazaristi so skupnost apostolskega življenja duhovnikov in bratov laikov. Ustanovil jo je sv. Vincencij Pavelski 17. 4. 1625 v Parizu v Franciji.

Sv. Vincencij

Vincencij Pavelski se je rodil 24. aprila 1581 v kraju Pouy, danes Staint-Vincent-de-Paul, v jugozahodni Franciji, štiri kilometre od Daxa. Po uspešnem šolanju je bil 23. 9. 1600 posvečen za duhovnika.
Kot mlad duhovnik je bil ambiciozen. Iskal je duhovniško službo, ki bi bila njemu in njegovim domačim vir dohodkov. V to njegovo prizadevanje je posegla božja previdnost in temeljito pretresla njegovo življenje ter ga usmerila k nesebični evangeljski ljubezni.
Vincencij je spoznaval, da ga Bog kliče k delu za duhovno in materialno revne na župniji Clichy (danes predmestje Pariza) in na posestvih družine Gondi. Njegova poklicanost se je utrjevala še na drugih župnijah, posebej v Chatillon-les-Dombes (Chatillon-sur-Chalaronne) in pozneje, ko je bil vrhovni kurat na kraljevih galejah v Sredozemlju. Povsod se je srečeval z verskim neznanjem, z duhovno in materialno revščino.
Vincencij je umrl 27. 9. 1660. Med blažene je bil prištet 13. 8. 1729, 16. 6. 1737 med svete katoliške Cerkve.

Vincencijevo delo

Pridiga o dolgi spovedi 25. januarja 1617 v Follevillu je bila odločilna za poznejšo ustanovitev Misijonske družbe (17. 4. 1625). Grofica Gondi je Vincencija in njegove prve pomočnike materialno podpirala pri delu na ljudskih misijonih. Ljudje na podeželju so živeli v velikem verskem neznanju in marsikje tudi v materialni revščini. Tem ubogim je Vincencij prinašal blagovest o božji ljubezni in usmiljenju.
Z Ludoviko de Marillac je 23. 11. 1633 ustanovil hčere krščanske ljubezni – usmiljenke. Svoje življenje so posvetile strežbi bolnim ter skrbi za revne in zapuščene.
Vincencij organiziral in vodil številne misijone med ljudstvom na podeželju. Skrbel je tudi za zunanje misijone in poslal misijonarje na Madagaskar. Delal je za vzgojo duhovnikov.
Organiziral je dobrodelne ustanove in k sodelovanju je pritegnil mnoge bogate in vplivne, tudi nekatere v visokih državnih službah.
Za vodilo svojega življenja in delovanje Družbe je izbral besede iz Lukovega evangelija: Gospod me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim (Lk 4,18). Latinsko besedilo “Evangelizare pauperibus misit me” je v uradnem pečatu Misijonske družbe.

Danes

Vincencijevo delo nadaljujejo na vseh celinah člani Misijonske družbe, hčere krščanske ljubezni, Vincencijeve konference (v Sloveniji Vincencijeva zveza dobrote), Marijine sestre čudodelne svetinje in verska dobrodelna združenja, družbe in organizacije, povezane v vincencijansko družino.
Papež Leon XIII je sv. Vincencija razglasil za zavetnika vseh društev krščanske dobrodelnosti.
Vincencijeva konferenca (v Sloveniji Vincencijeva zveza dobrote) je bila ustanovljena leta 1833. Ustanovitelj Friderik Ozanam je bil med blažene prištet 22. 8. 1997 v Parizu, ko se je papež Janez Pavel II. udeležil mednarodnega srečanja mladih.

Web Site Copyright Vincentian Fathers – Lazaristi (Congregation of the Mission) Slovenia – ustvarjalci

Vincencij Pavelski

služba ubogim