OTROCI BREZMADEŽNE

Bog je naš nebeški Oče. Marija, Jezusova mati, je pod križem na Kalvariji postala tudi naša nebeška Mati. Po svetem krstu smo postali Božji in s tem tudi Marijini otroci.

Versko resnico, da je Devica Marija brez madeža spočeta, je razglasil papež Pij IX., leta 1854. Marija sama je pripravljala ljudi na sprejem te resnice. 27. novembra 1830 se je prikazala sestri Katarini Labore, usmiljenki, v Parizu in ji naročila, naj poskrbi za kovanje svetinje po vzorcu, ki ga je sama pokazala. Sveta Devica ji je rekla: »Daj kovati svetinjo po tem vzorcu. Vsi, ki jo bodo z zaupanjem nosili, bodo delež-ni velikih milosti…« Svetinja se je naglo širila po vsem svetu. Ljudje, ki so jo sprejeli in jo nosili ter se priporočali Mariji, so bili deležni najrazličnejših milosti, za katere so prosili. Godili so se čudeži, du-hovna in telesna ozdravljenja… Ljudje sami so   prav kmalu začeli imenovati to preprosto znamenje »čudodelna svetinja«.

Resnico o svojem brezmadežnem spočetju je potrdila Marija sama, ko se je 25. marca 1858 prikazala Bernardki Soubirous v Lurdu. Bernard-ka je namreč nosila svetinjo z Marijino podobo okoli vratu. Po prika-zanju je izjavila: »Gospa v votlini se mi je prikazala takšna, kot jo predstavlja čudodelna svetinja«.

Marija vabi tudi danes. Vabi in kliče slehernega od nas, naj postanemo njeni otroci, OTROCI BREZMADEŽNE. Otrok Brezmadežne more postati vsak, ki priznava Marijo za božjo in našo mater. Ona je prva, ki moli za nas in z nami. Nenehno posreduje za svoje otroke pri svojem Sinu Jezusu. To pomenijo tudi žarki, ki padajo iz njenih rok na zemeljsko oblo. Marija, srednica vseh milosti, nas spodbuja k zaupni molitvi in udeležbi pri sveti evharistiji.

 

Želim postati in biti OTROK BREZMADEŽNE.

Zato:

– nosim pri sebi podobo Marije s čudodelno svetinjo

– vsak dan molim: »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.«

– ne preklinjam Boga, Marije in svetnikov

– sem ob nedeljah pri sv. maši in se trudim za prejem sv. obhajila

– molim in si prizadevam za mir v družini in v okolici

– udeležujem se srečanj »Otroci Brezmadežne«.

 

Če se želite pridružiti Otrokom Brezmadežne, si prizadevajte uresničiti zgornje obljube.

 

Izpolnite priloženo prijavnico in jo pošljite na naslov:

Otroci Brezmadežne, Plečnikova 29, 3000 Celje

 

Poslali Vam bomo čudodelno svetinjo in pristopno podobico.

Otroci Brezmadežne – PRIJAVNICA

ime ……………….……… priimek ……………………………

leto rojstva ……………

poklic…………………………………….………………

stan……………….

naslov………………………………………………………………………………

pošta …………………..…………………………………………………………….

telefon …………………………………………………………..…………………….

 

Datum:                                         podpis:

 

Božja in naša Mati Marija je vedno z nami na poti k uresničitvi našega življenjskega poslanstva.

Mnogi so bili deležni velikih milosti, ko so z zaupanjem nosili Marijino podobo – svetinjo. Med njimi tudi sv. Bernardka iz Lurda.

Tudi tebe in mene želi Marija imeti med svojimi otroki. Radi bi vse, ki zavestno čutijo Marijino dobroto, pomoč in častijo Brezmadežno združili, po vzoru mednarodnih združenj, v družino »Otroci Brezmadežne«.