Lazaristi – Misijonska družba sv. Vincencija Pavelskega

Lazaristi v Sloveniji

1852 – 1919 – 1926 – 1992

Sveti Jožef nad Celjem

Lazariste je povabil na slovensko ozemlje prvi mariborski škof bl. Anton Martin Slomšek. 26. 9. 1852 jih je slovesno sprejel pri Sv. Jožefu nad Celjem. Ta hiša je bila prva postojanka lazaristov v austro-ogrski monarhiji. Iz nje so danes štiri province: slovenska, avstrijska, slovaška in madžarska.
Škof Slomšek je povabil lazariste z namenom, da bi vodili ljudske misijone, česar so se lotili z vsem žarom.
Misijonska mašna zveza je leta 1920 lazaristom podarila Groblje pri Domžalah z namenom, da bi širili misijonsko zavest med ljudstvom. Tu so začeli izdajati najprej Misijonski koledar. Glavnino dela so usmerili v slovenski misijon na kitajskem, zato so začeli izdajati Katoliške misijone (danes Misijonska obzorja).
Leta 1919 je bila ustanovljena viceprovinca, leta 1926 pa samostojna Jugoslovanska provinca, leta 1992 preimenovana v SLOVENSKO PROVINCO.

Provincialna hiša v Ljubljani

Člani province se udejstvujejo:
1. na ljudskih misijonih,
2. z vodenjem duhovnih vaj,
3. z vzgojo
– profesorji na teološki fakulteti,
– študentski dom,
4. dobrodelnost:
–  Prijatelj;
– Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov (KBBI),
– Vincencijeva zaveza dobrote (VZD),
– Marijanska vincencijanska mladina (MVM),
5. s pastoralnim delom na župnijah in v diaspori,
6. med izseljenci
Argentina,
Kanada,
7. v zunanjih misijonih:
Madagaskar,
Ukrajina, Rusija – Ural

Mirenski Grad

Provincialno vodstvo:
Lazaristi
Maistrova 2
1000 Ljubljana
tel.: (01)-230-2464
fax.: (01)-230-2474

@: cm.provincialat@mail.rkc.si