Celje

Lazaristi –
superior: Jože Planinšek, C.M. Župnik: Vlado Bizant, C.M.

Plečnikova 29
3000 Celje
Tel.: (03) 548-37-04
Fax: (03) 548-15-96

@ info@jozef.si

Dom sv. Jožefa

Cerkev sv. Jožefa :

Povod za gradnjo cerkve na hribu vzhodno od Celja je bila kužna bolezen (kuga) leta 1679, ko je v Celju umrlo 74 ljudi. Celjani so v procesiji nesli križ na ta hrib in se zaobljubili sv. Jožefu, da bodo zgradili cerkev njemu v čast, če bodo rešeni kužne bolezni.

Cerkev so gradili ob pomoči sosednjih župnij od 1680 do 1682. Notranja oprema pa je nastajala naslednja desetletja. Zunanja podoba je v glavnem enaka do današnjih dni.

Celje je do leta 1751 cekveno-pravno spadalo pod oglejski patriarhat, od leta 1751 do 1789 v gorosko nadskofijo, zatem pa jo je cesar Franc Jožef II pridružil lavantinski škofiji – takrat s sedežem v Št. Andražu v Labodski dolini (v današnji Avstriji).

28.3.1854 je obiskal Celje in misijonsko hišo pri sv. Jožefu Friderik Baraga, škof med Indijanci v Severni Ameriki.

Župnija: Na god sv. Jožefa 19.3.1960 je bila razglašena nova župnija sv. Jožefa. Za   prvega župnika je bil imenovan   Lovro Sedej. Naslednji župniki so bili: Franc  Rode, Andrej Lukan, Anton Rupnik, Stanko Domanjko, Alojz Letonja, Andrej Urbancl, Alojz Gajšek, Stanko Domanjko in Jože Planinšek.

24. 9. 2000 je obnovljeno cerkev posvetil mariborski škof-ordinarij dr. Franc Kramberger.

Misijonarji sv. Vincencija Pavelskega , lazaristi:

Lazariste je povabil in 26. 9. 1852 slovesno umestil pri Sv. Jožefu lavantinski škof Slomšek, takrat že s sedežem v Mariboru. Pridigo je imel v slovenščini in nemščini ter predstavil misijonarje množici vernikov in nad 30 duhovnikom.

S podpisom pogodbe med lazaristi in škofijo 1. 6. 1860 je Družba pravno prevzela v last cerkev in hišo. Leta 1864 so sklenili zgraditi novo nišo, kar se je tudi zgodilo v letih 1866/67. Ob prelomnici stoletja so jo povečali.

Škof Slomšek je lazariste povabil v svojo škofijo z namenom, da bi vodili ljudske misijone in verne varovali pred liberalizmom in brezboštvom, ki sta v naše kraje prodirala kot odmev na francosko revolucijo ter se po drugi svetovni vojni še razmahnila v komunizmu.

Slomšek je svoj namen strnil takole: 1. da bi se borili zoper nevero in nevednost; 2. da bi se borili zoper nevarni socializem; 3. da bi se borili zoper revolucijo in prekucijo.

Po drugi svetovni vojni je bila hiša zaplenjena, vendar so delo, za katero je škof Slomšek povabil lazariste v svojo škofijo, kljub velikim težavam nadaljevali. Ostala jim je le hišna kapela nad zakristijo. Kapelo in podstrešje nad njo so preuredili v stanovanje. V tem skromnem stanovanju so živeli do leta 1990, ko je bila hiša vrnjena in so jo kmalu začeli obnavljati.

Maribor: Od leta 1879 do 1911 so bili lazaristi tudi v Mariboru in sicer pri cerkvi sv. Jožefa.

Župnija Sv. Jedrt nad Laškim
Sedraž 24, 3270 LAŠKO
Župnik: Stanko DOMAJNKO, C.M.

Župnija Dobova
Trg 7. julija 8, 8257 DOBOVA
Župnik: Matej UŽMAH, CM
Duh. pomočnik: Franc RATAJ, CM

Župnija Artiče
Artiče 44, 8253 ARTIČE
Župnik: upr. Matej UŽMAH, CM iz Dobove

Župnija Sromlje
Sromlje 7, 8256 SROMLJE
Župnik: upr. Matej UŽMAH, CM iz DOBOVE

Arhiv:

Župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu : (stare informacije)
 Župnija Šmartno pri Slov. Gradcu,
Šmartno 56, 2383 Šmartno pri Slov. Gradcu