JANUAR

4. 1.: Sv. Elizabeta Ana Bayley – Seton – – prva svetnica, rojena (28. 8. 1774 v New Yorku v episkopalni družini) v ZDA. Po moževi smrti je leta 1805 postala katoličanka. Ustanovila je sestre krščanske ljubezni sv. Jožefa, ki delujejo po vodilu sv. Vincencija Pavelskega. Umrla je v Emmitsburgu 4. 1. 1821, stara 46 let. Za blaženo je bila razglašena 1963 za svetnico pa 1975.

25. 1.: Spreobrnitev apostola sv. Pavla; ustanovni dan Misijonske družbe. Ta dan leta 1617 je imel sv. Vincencij pridigo o dolgi ali življenjski spovedi v župnijski cerkvi v Folleville na posestvu grofa Gondija. Pridiga je imela takšen odmev pri ljudeh, da je moral Vincencij poklicati na pomoč za spovedovanje nekaj duhovnikov. Vincencij je v pridigi in odmevu, ki ga je imela, videl božji namig za ustanovitev Družbe.
Povod za pridigo je bil obisk Vincencija pri nekem bolnem človeku, ki je grofici takole priznal: »Gospa, če bi ne bil opravil dolge spovedi (pri Vincenciju), bi moral zaradi velikih grehov, ki se jih nisem spovedal, prav gotovo v večne muke.«
Vincencij pa se teh začetkov spominja takole: »Mi smo delali, Bog pa je uresničeval, kar je bil od vekomaj predvidel, in blagoslavljal naše delo. Ko so to videli nekateri duhovniki, so prosili in dosegli, da smo jih sprejeli medse.«

Rojstni dnevi sobratov:
1.1.1932: Anton Lavrič,
1.1.1961: Anton Ovtar,
5.1.1971: Roman Travar,
8.1.1941: Risto Delijanov,
26.1.1947: Valentin Batič