Šmartno pri Slovenj Gradcu

(Stare informacije)

 

Župnijski urad

Šmartno 56

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

 

Tel.(02) 882-19-40 in (02) 882-19-41

@: smartno.zupnija@amis.net

 

Nadžupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu (zgodovina cerkve in podružnic)

Otroci Brezmadežne

 

   Nadžupnija in cerkev sv. Martina:

 

Šematizem Lavantinske škofije pravi, je bila prvotna cerkev zgrajela leta 850. Pražupnija Šmartno je nastala leta 1106 in je bila v upravi ogeljskega partriarhata. Berenger je ime prvega župnika najdemo v zapisih šele leta 1265. Razcvet je nadžupnija doživela v letih 1726-1758, ko jo je upravljal dr. Jožef Jurij Schroekinger.

Skozi zgodovino je cekev doživela več prezidav in popravil. Leta 1744 jo je poškodoval požar. V letih 1997-98 je slikar Petrovič iz Celja obnovil poslikavo notranjosti cerkve v prvotni tehniki. Leta 1998 je cerkev dobila nov tlak in leta 2000 so bile obnovljene orgle.

Danes šteje nadžupnija 3700 vernikov. K verouku se zbira v šolskem letu 2000-2001 298 otrok.

Nadžupnija ima ob župnijski cerkvi še osem podružnic, od katerih je posebej treba omeniti: 1. Sv. Jurij na Legnu in 2. Sveta Marija na Homcu.

  1.      Sv. Jurij na Legnu:

   Cerkev se prvič omenja leta 1447. Prvotna cerkev pa je bila na tem mestu že v prvi polovici 9. stoletja. Pri arheoloških izkopavanjih so bili odkriti sledovi več cerkva iz časa med 9. in 16 stoletjem, ko je bila zrajena sedanja in posvečena sv. Juriju. Pod cerkvenim tlakom so bili najdeni grobovi. Tla v cerkvi so zasteklena, da je tako moč videti grobove.

   2. Sveta Marija na Homcu:

  Božjepotna cerkev Svete Marije na Homcu se prvič omenja leta 1436. V času turških vpadov so se ob cerkvi, ki je bil tabor, zbirali prebivalci Mislinjske doline. Marija jih je obvarovala, kajti Turki tabora niso mogli zavzeti. Ob tej cerkvi je nastala bratovščina rožnega venca. 8. 12. 1852 je bil blagoslovljen nov kip Roženvenske Matere Božje.

Leta 1873 so bile na Homcu uvedene Šmarnice, ki jih redno opravljamo ob nedeljah popoldan v mesecu maju. – Glavni romarski shod je 15. avgusta, na Veliko Gospojnico.

V kaplaniji je bil leta 1975 z dograditvijo urejen dom za duhovne vaje. V njem se vse leto vršijo srešanja verne mladine.

V jeseni, 2009 nas je razveselilo pismo iz Rima, da je naša cerkev na HOMCU, Sveta Marija Vnebovzeta, sprejeta v Zvezo Marijanskih svetišč v vesoljni Cerkvi s pravico do popolnega odpustka. V dopisu Bernarda Francisa kardinala LAWa, nadprezbiterja papeške cerkve Marije Snežne v Rimu, je zapisano:

»Nova duhovna vez s papeško Liberijansko Baziliko ima prijateljsko značilnost s posebnim imenom DUHOVNA SORODSTVENA VEZ, v moči katere se priporočijo prošnje, izročene Apostolski Penitenciariji, da v posameznih primerih podeljuje naslednje popolne odpustke, izbrane izmed tistih, ki jih ima Bazilika Svete Marije Velike in sicer: a) na praznik Marije Snežne, 5. avgust, b) na praznik Vnebovzetja Device Marije, Velika Gospojnica, 15. avgust, c) na vse slovesne praznike Device Marije, d) enkrat na leto, ki ga vernik, sam izbere, e) vsakič, ko verniki romajo množično iz prave pobožnosti.

Apostolska Penitenciarija, po pooblastilu papeža, Vrhovnega Pastirja, rade volje ugodi prej omenjeni prošnji in podeljuje pod navadnimi pogoji (zakramentalna spoved, sveto obhajilo – sv. maša in molitev po namenu sv. očeta) popolni odpustek, ki ga lahko resnično spokorjeni kristjani prejmejo v svetišču Sv. Marije na Homcu, če so tam navzoči pri sv. maši, zmolijo Gospodovo molitev, očenaš in Apostolsko veroizpoved in po namenu sv. očeta. popolni odpustek prejmejo na zgoraj omenjene dneve.

Ta dekret smo namestili v cerkvi na Homcu.

Lazaristi:

 

Misijonska družba je prevzela nadžupnijo v upravo 1. 8. 1988. Nadžupnik je postal g. Franci Rataj. V pomoč mu je bil dodeljen novomašnik Vlado Bizant. Kaplani: Toni Burja, Peter Žakelj, Janez Cerar, Franci Pavlič in Roman Travar, Matej Užmah, Leopold Charles Valant, Amadej Jazbec in Matej Užmah. Nadžupnijo smo zapustili leta 2011.